Tietosuojaseloste

Tämä on Kolmen Koukun Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 26.3.2019.

 

Rekisterinpitäjä

Kolmen Koukun Oy, 2790342-9
Virkkalantie 21
08700 LOHJA
info@kolmenkoukun.fi

 

Yhteyshenkilö

Minna Nousiainen
Tekniikantie 12
02150 Espoo
puh. 044 775 3338
minna.nousiainen@fns.fi

 

Rekisterin nimi

Kolmen Koukun Oy majoittujat

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Kolmen Koukun Oy kerää Saariselällä Raitopolku 4:ssä majoittuvien henkilötiedot. Tietoja käytetään majoitustoiminnan hoitamiseen kuten ennakkotietojen lähettämiseen, laskutukseen, majalle unohtuneista tavaroista ilmoittamiseen jne. Tietoja säilytetään enintään kolme vuotta.

Tietoja voidaan käyttää majan markkinointiin niille majassa majoittuneille, joilta on saatu tietojen käyttöön erillinen lupa. Ulkopuolisille tietoja luovutetaan vain lain edellyttämällä tavalla viranomaiskäyttöön.

 

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sotu, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja matkan tarkoitus (työ/huvi/muu).

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Majoittujien itse ilmoittamat tiedot.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille; viranomaisille pyydettäessä. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytys lukitussa tilassa.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Lomakkeiden sopimuksen mukainen säilytys Finnish Net Solutions Oy:n palvelimilla.

 

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

  • tarkastaa omat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, hänellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
  • pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
  • pyytää vanhentuneiden tai muutoin perusteettomasti käsiteltävien tietojen poistamista
  • pyytää tietyissä tapauksissa käsittelyn rajoitusta
  • vastustaa oikeutettuun tai yleiseen etuun perustuvaa tietojen käsittelyä
  • pyytää tietojensa siirtämistä silloin, kun tietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella
  • peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä meille pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fns.fi.